HP 7500A
产品类别: 多功能一体机
名称: HP 7500A
浏览次数: 2850

HP 7500A
涵盖功能:打印/复印/扫描/传真
产品类型:喷墨多功能一体机
最大处理:A3+
耗材类型:分体式墨盒
耗材描述:黑色:420页,1200页,
彩色打印:32ppm
黑白打印:33ppm
打印分辨:4800×1200dp 

价格面议

http://shopping1.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/WW-CNPublicStore-Site/zh_CN/-/CNY/ViewProductDetail-Start;pgid=EMRQgbNAlWJSR0QQ6PGeY4DG0000jMyIP1b8;sid=mUshDHifsUMjDCn1-ilDLYiQr9VO5J4Lv_I=?ProductUUID=Q9MQ2MZO6XQAAAE6PYJrDG37&CatalogCategoryID=&JumpTo=OfferList

关闭窗口
上一个:HP B110a  下一个:HP M175a
Copyright©神灯梯子加速器app All Rights Reserved.